Alle 18-vuotiaan rekisteröinnin ja ilmoittautumisen suorittaa vanhempi tai muu huoltaja. Alaikäisen tietojen ja laskutusosoitteen oikeellisuudesta vastaa vanhempi tai muu huoltaja.

Seuran kaikkiin ryhmiin voi tutustua kerran ilmaiseksi. Sen jälkeen kausimaksu on suoritettava tai ilmoittautuminen peruutettava.

Ilmoittaja on velvollinen itse peruuttamaan oman tai lapsensa osallistumisen. Muussa tapauksessa lasku pysyy avoimena.

Avoimista laskuista lähetetään kaksi muistutuslaskua. Jos suoritusta ei muistutuslaskujen jälkeen saada, viivästyneet laskut siirretään Suomen Perintäpalveluun.

Kausimaksuja tai jäsenmaksua ei palauteta.