Liikuntaseura Naantali - LiiNan toiminta

Toiminta-ajatus

Liikuntaseura Naantalin toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen liikuntapalveluita, jotka ovat helposti ja edullisesti saavutettavissa. LiiNa tuottaa liikunnan iloa ja elämyksellisyyttä. Seuramme ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja liikuntatunnit monipuolisia. Kehitämme liikunta- ja kuntoiluharrastusta toiminta-alueellamme. Vaikutamme paikallis- ja aluetason liikuntaa ja hyvinvointia lisääviin toimiin sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja kannustamme seurojen väliseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön.

Visio

 

Liikuntaseura Naantali on arvostettu ja luotettava liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja paikallisesti ja alueellisesti. Liikuntapalvelut ovat helposti saavutettavat ja tarjonta monipuolista. Toiminnassa otetaan huomioon erilaiset ja erilaisista taustoista tulevat liikkujat.

Arvot

Terveys

Laadukkuus

Luotettavuus

Saavutettavuus

Monipuolisuus

Yhteisöllisyys